in de media

Ook in de media is posterindeklas ontdekt. Het ‘Volgens Bartjens-rekentijdschrift’ (jaargang 31) heeft in zijn special voor het  vo en mbo 2 aandacht besteedt aan onze posters metriek. De schrijver FRANS BALLERING heeft een artikel geschreven met als titel Het metriek stelsel ‘Eerst begrip, dan de formule’. De volledige tekst van het artikel is te lezen op onze website, maar in het kort gaat het hierom:

‘Bij het leren omrekenen van maten komen al snel de schema’s van het metriek stelsel en/of de trappetjes tevoorschijn. Er wordt geschoven met nullen en komma’s. En dat gebeurt ook al op de basisschool. Meestal blijkt dat studenten in het vo en mbo daar niet of nauwelijks mee overweg kunnen.’

‘Geven we ze niet teveel abstracties en te weinig beelden?’

in de media

Powered by Hesterman Solutions